Aktualności

Budowa „Apartamentów Gusta-Naturalnie!” w Krakowie

Inwestor: MAWAT DEVELOPER

Termin rozpoczęcia: 3.2020

Planowany termin zakończenia: 2021

Przedmiotem zamówienia jest realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Krakowie przy ul. Gustawa Morcinka.