Aktualności

Budowa kanalizacji sanitarnej gmina Baranów Sandomierski

Inwestor: Gmina Baranów Sandomierski

Termin rozpoczęcia: 2018

Planowany termin zakończenia:

Firma ATB realizuje inwestycję jako partner konsorcjum.

Zamówienie składa się z 2 części. I część obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Baranowska wraz z przepompowniami oraz przekroczeniem drogi wojewódzkiej. II część to budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skopanie wraz z przepompowniami, przekroczeniem linii kolejowej, przebudową rurociągu sanitarnego ciśnieniowego, budowie kanalizacji pod drogą wojewódzką, budową tłoczni ścieków sanitarnych.