Aktualności

Budowa budynku Ośrodka Zdrowia w Kozłowie

Inwestor: Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kozłowie

Termin rozpoczęcia: 11.2019

Planowany termin zakończenia: pierwszy kwartał 2021 r.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa budowa Ośrodka Zdrowia w Kozłowie.