Aktualności

Przebudowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej Koprzywnica

Inwestor: Gmina Koprzywnica

Termin rozpoczęcia: 07.2018

Planowany termin zakończenia: drugi kwartał 2020 r.

Inwestycja obejmuje przebudowę oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koprzywnica. ATB Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne jest partnerem konsorcjum.